ผลิตภัณฑ์สตอเบอร์รี่อาหารเช้า     

คำอธิบายเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์อาหารเช้า (breakfast cereal)ในสมัยดั้งเดิมผลิตจาก ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต และข้าวโพด นำมารีดเป็นแผ่นบางด้วยเครื่องทำอาหารแห้งแบบลูกกลิ้ง จากนั้นนำไปอบแห้งและเคลือบปรุงแต่งรส

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชนได้วิจัยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเช้า โดยผลิตจากสตอเบอร์รี่และแครอท ผสมกับธัญพืช ได้แก่ ข้าวเจ้าหลัก ข้าวโพด ถั่วเหลืองและลูกเดือย ได้ผลิตภัณฑ์สตอเบอร์รี่อาหารเช้า (breakfast strawberry )และ แครอทอ
อาหารเช้า (breakfast carrot)

ผลิตภัณฑ์สตอเบอร์รี่อาหารเช้า ผลิตโดยใช้สตอเบอร์รี่สด ธัญพืช เครื่องปรุงรส
ในการผลิตมีขั้นตอนสำคัญคือ บดผสมเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ และสารปรุงแต่งรส เช่น น้ำตาลทราย น้ำผึ้ง มอลต์สกัดหรือโกโก้ผง และกลูโคสไซรัปให้ความร้อนมีความข้นหนืดที่เหมาะสม นำเข้าเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง ชนิดลูกกลิ้งคู่ (double drum dryer) ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแผ่นหนา กรอบ นำไปบดหยาบเป็นชิ้นเล็ก ผลิตภัณฑ์บรรจุโดยผสมนมผงหรือครีมเทียมผงและน้ำตาล ได้ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าที่บริโภคเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีกลิ่นรสสตอเบอร์รี่ การเตรียมเพื่อบริโภคทำได้สะดวกโดยเติมน้ำร้อน
 

อัตราส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น ปริมารผลไม้ ธัญพืชธรรมชาติบด
น้ำตาล กลูโคสไซรัป แป้งสาลี และสภาวะในการผลิต เช่น อุณหภูมิที่ผิวลูกกลิ้ง ความเร็วรอบของลูกกลิ้งที่หมุน ระยะระหว่างลูกกลิ้งคู่ ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตควรใช้หลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต(GMP) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค